0تومان

600,000 هزینه راه اندازی
پکیج طراحی 1
لیست برخی از امکانات
نصب اسکریبت مورد نیاز
نصب و تنظیم پوسته
ریسپانسیو کردن سایت
نصب افزونه های مورد نیاز
تنظیمات اولیه سایت
هاست پلن 3
و برخی امکانات دیگر
0تومان

900,000 هزینه راه اندازی
پکیج طراحی 2
لیست برخی از امکانات
نصب اسکریبت مورد نیاز
نصب و تنظیم پوسته
ریسپانسیو کردن سایت
نصب افزونه های مورد نیاز
تنظیمات اولیه سایت
هاست پلن 4
و برخی امکانات دیگر
تنظیمات پنل پیامکی
تنظیمات افزونه ها
درج مقداری محتوای اولیه
0تومان

1,500,000 هزینه راه اندازی
پکیج طراحی 3
لیست برخی از امکانات
نصب اسکریبت مورد نیاز
نصب و تنظیم پوسته
ریسپانسیو کردن سایت
نصب افزونه های مورد نیاز
تنظیمات کلی سایت
هاست پلن 5
و برخی امکانات دیگر
پنل پیامکی رایگان
تنظیمات پیامکی سایت
درج مقداری محتوای اولیه
دامنه رایگان ir
بکاب گیری دستی به جز بکاب گیری اتوماتیک
یکسال پشتیبانی رایگان در صورت بروز مشکل
افزودن فروشگاه در صورت نیاز
تنظیمات مهم و اصلی سئوی سایت
بهینه سازی برای موتور های جستجوگر
و برخی امکانات دیگر