سرور مجازی المان / فلاند

همراه با پنل تحت وب برای عملیات های سرور(نصب مجدد سیستم عامل .کنسول . خاموش و روشن . مشاهده میزان مصرف و...)
 • AMPERE 1

  360,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • RAM 4 G

   CPU CX11

   SSD/NVMe 40 G

   Traffic 20 TB

   PORT 1 G

   Dedicated IP

   IP v4 & v6

   CentOS | Ubuntu | Debian

   Germany
 • AMPERE 2

  420,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • RAM 8 G

   CPU CAX 21

   SSD/NVMe 80 G

   Traffic 20 TB

   PORT 1 G

   Dedicated IP

   IP v4 & v6

   CentOS | Ubuntu | Debian

   Germany
 • p - 1 - Europe

  از 340,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • RAM 2 G

   CPU intel CX11 1 c

   SSD/NVMe 20 G

   Traffic 20 TB

   PORT 1 G

   Dedicated IP

   IP v4 & v6

   CentOS | Ubuntu | Debian

   Germany | Finland
 • p - 2 - Europe

  از 395,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • RAM 4 G

   CPU intel CX21 2 c

   SSD/NVMe 40 G

   Traffic 20 TB

   PORT 1 G

   Dedicated IP

   IP v4 & v6

   CentOS | Ubuntu | Debian

   Germany | Finland
 • p - 3 - Europe

  از 680,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • RAM 8 G

   CPU intel CX31 2 c

   SSD/NVMe 80 G

   Traffic 20 TB

   PORT 1 G

   Dedicated IP

   IP v4 & v6

   CentOS | Ubuntu | Debian

   Germany | Finland
 • p - 4 - Europe

  از 1,185,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • RAM 16 G

   CPU intel CX41 4 c

   SSD/NVMe 160 G

   Traffic 20 TB

   PORT 1 G

   Dedicated IP

   IP v4 & v6

   CentOS | Ubuntu | Debian

   Germany | Finland